Grodden, 1-3 år

  • Skriv ut

Välkommen till oss på Grodden!

Klockan 07.30 öppnar Montessoriförskolan Fröhuset. Barnen som går på småbarnsavdelning, Grodden, tas emot vid vår dörr.

En viktig del i vår pedagogik är att barnen ska få träna sin självständighet. Vi låter barnen få gott om tid vid av- och påklädning. Tänk att klara av att knäppa jackan helt själv!


På avdelningen, som är helt anpassad efter barnens behov, finns flera olika material och övningar som barnen arbetar med. Vi arbetar både med praktiska och sensoriska material. De sensoriska materialen tränar barnets förmåga att använda sina sinnen samtidigt som de förfinar sina rörelser. Övningarna inom det praktiska materialet syftar till att öka barnets självkänsla, tränar grov-motoriken samt att vårda sin miljö. Det är ofta aktiviteter som barnet ser vuxna göra i det egna hemmet som ex. sopa, putsa, torka, vattna blommor. Det kan också handla om hur man tar hand om sig själv; ta på- & av sig skorna, vantar, kamma sig eller knäppa knappar, mm. En populär övning bland barnen är att baka, vilket ett barn gör varje dag, för att sedan bjuda de andra barnen på till lunch.


Alla barnen har med sig en färsk frukt eller grönsak varje dag som de äter under dagen.

Ibland går vi iväg på en ”upptäckarpromenad”. Barn i den här åldern har ett stort behov av att känna trygghet och det gör de bäst i den ”egna” miljön.


Klockan 11.15 äter vi lunch på Grodden. Barnen dukar själva sin plats med bestick, servett, tallrik, glas och kanna. Barnen äter tillsammans med en pedagog vid några uppdelade bord, ca 5-6 barn vid varje. Efter lunchen sover de flesta av barnen middag, några barn vilar för att sedan följa med pedagogerna upp och kanske läsa en saga eller är ute tillsammans med barnen på Plantan.


På eftermiddagen är vi ute för frisk luft och lek samt rörelse ute på vår gård som är alldelses lagom står för den som är liten och i behov av lika rutiner och trygghet.

Mellanmålet äter vi 14.15, då barnen behöver bättra på sina energireserver för att orka resten av dagen.

Klockan 17.00 stänger vi verksamheten för dagen och hoppas att alla haft en värdefull dag hos oss på Grodden!


Varmt välkomna till oss!

Pedagogerna på Grodden
Montessoriförskolan Fröhuset