Länkar

  • Skriv ut

Blanketter:

Anmälan om barnomsorg
Blankett till anmälan av barnomsorg eller skolbarnomsorg.

Anmälan om byte av plats
Om du ska börja hos oss men redan har en förskoleplats i kommunen måste du anmäla byte av plats.

Uppsägning av barnomsorgsplats
När ditt barn börjar sexårsverksamheten måste du säga upp din barnomsorgsplats och ansöka om skolbarnomsorg.

 

Övriga verksamheter i Palmlunds Skolor: 

Montessoriskolan Kärnhuset, Helsingborg
Hindby Småskola, Malmö
Pjättängens Förskola, Malmö
Örtagårds Förskola, Malmö
Långvinkelns Montessoriskola, Helsingborg

Montessorilänkar:

Association Montessori Internationale  (AMI)
Organisationen som Maria Montessori grundade för att bevara pedagogiken.

Prova också gärna AMI föreningen i Sverige ALUMNI.

Aid to Life
En hemsida med information och tips till föräldrar om montessoripedagogiken.