Personalen

  • Skriv ut

På vår småbarnsavdelning arbetar;

Kinni Mårtensson är barnskötaren som är Montessoripedagogutbildad med flera års erfarenhet av arbete inom Montessoriverksamhet. Med stort hjärta och outröttlig energi tar Kinni sig an våra "Groddar".

Alexandra Degerfeldt är montessoripedagogen som själv haft sina barn på Fröhuset.  Alexandra inbjuder till trygghet, föräldraerfarenhet och glädje bland våra små. 

 

På vår sykonavdelning arbetar;

Julia Weiland är utbildad AMI montessoriförskollärare och har mycket att ge våra "plantor" med stor kunskap om 3-6 års verksamhet i Montessoris fotspår & med en nyfikenhet på varje barns möjligheter. Julia är förskolechef för hela verksamheten.

Hebah Hellale är den assisterande Montessoripedagogen med barnskötarutbildning, som bidrar med sin kultur, glädje och genuina nyfikenhet på människor.

Kim Andersson är kocken som ville byta bana och trivs som fisken i vattnet tillsammans med våra barn på Fröhuset. Han förmedlar ett lugn, ett genuint intresse för varje individ och Montessoripedagogiken. 

Malin Selmefors är barnskötaren som arbetat en längre tid inom Montessoriförskola, och som har ett intresse för och ett lugn i den pedagogiska verksamheten samt stort intresse för utomhusvistelse.

Elin Claesson började som vikarie hos oss under hösten som vi sedan ville behålla. Hon ger barnen mycket glädje och skratt och har snabbt blivit en av oss.

 

som Husmor arbetar;

Madeleleine Jansson som är ordningsam, strukturerad och glad. Hon ansvarar bl.a. för att disken blir diskad och förbereder våra varierande mellanmål.