bildfrohuset2frohuset logo

Personalen

På vår småbarnsavdelning arbetar;

Kinni Mårtensson är barnskötaren som är Montessoripedagogutbildad med flera års erfarenhet av arbete inom Montessoriverksamhet. Med stort hjärta och outröttlig energi tar Kinni sig an våra "Groddar".

Jodie Dahlqvist har sitt ursprung i Nya Zealand och talar uteslutande engelska med barnen för att berika dem med just ytterligare ett språk. Jodie sprider glädje och lugn med sitt personliga engagemang för varje barn.

Alexandra Book är montessoripedagogen som själv haft sina barn på Fröhuset.  Alexandra inbjuder till trygghet, föräldraerfarenhet och glädje bland våra små. Alexandra är för närvarande föräldraledig.

Sarah Allen vikarierar för Alexandra som är föräldraledig. Sarah är utbidad AMI Montessoripedagog och kommer ursprungligen från Kanada. Med smittande glädje för pedagogiken och barn, sprider hon glädje och värme.

 

På vår sykonavdelning arbetar;

Julia är utbildad AMI montessoriförskollärare och har mycket att ge våra "plantor" med stor kunskap om 3-6 års verksamhet i Montessoris fotspår & med en nyfikenhet på varje barns möjligheter. Julia är för närvarande tillförordnad förskolechef för hela verksamheten.

Hebah Hellale är den assisterande Montessoripedagogen med barnskötarutbildning, som bidrar med sin kultur, glädje och genuina nyfikenhet på människor.

Kim Andersson är kocken som ville byta bana och trivs som fisken i vattnet tillsammans med våra barn på Fröhuset. Han förmedlar ett lugn, ett genuint intresse för varje individ och Montessoripedagogiken. Kim är för närvarande föräldraledig.

Malin Selmefors är barnskötaren som arbetat en längre tid inom Montessoriförskola, och som har ett intresse för och ett lugn i den pedagogiska verksamheten samt stort intresse för utomhusvistelse.

Joyce-Ann Andersson har sina rötter i Filippinerna och med sitt smittande leende, engagemang och med engelskan som sitt andra språk, utmanar och inspirerar hon barnen. Joyce-Ann studerar just nu till AMI montessoriförskollärare på halvfart.

 

som Husmor arbetar;

Madeleleine Jansson som är ordningsam, strukturerad och glad. Hon ansvarar bl.a. för att disken blir diskad och förbereder våra varierande mellanmål. 

Montessoriförskolan Fröhuset     l     Jönköpingsgatan 66     l     252 50 Helsingborg