bildfrohuset2frohuset logo

Personalen

På vår småbarnsavdelning arbetar;

Josefin Persson är pedagogen som vill utvecklas inom Montessori. Med ett lugn och genuint intresse för alla och en var, sprider hon trygghet bland våra Groddar.

Kinni Mårtensson är barnskötaren som är Montessoripedagogutbildad med flera års erfarenhet av arbete inom Montessoriverksamhet. Med stort hjärta och outröttlig energi tar Kinni sig an våra "Groddar".

Jodie Dahlqvist har sitt ursprung i Nya Zealand och talar uteslutande engelska med barnen för att berika dem med just ytterligare ett språk. Jodie sprider glädje och lugn med sin person. Jodie är för närvarande föräldraledig.

Alicia Lund är pedagogen som har sitt ursprung i Uganda och som vikarierar för Jodie som är föräldraledig. Alicia utamanar och inspirerar våra små med engelskan och har nära till skratt.

 

På vår sykonavdelning arbetar;

Julia Weiland har med sin ringa ålder redan varit inom Montessoriverksamheten en tid tillbaka. Julia är utbildad AMI lärare och har mycket att ge våra "plantor" med stor kunskap om 3-6 års verksamhet i Montessoris fotspår & med en nyfikenhet på varje barns möjligheter. Julia är för närvarande föräldraledig.

Sarah Allen är pedagogen från Kanada som med glädje & genuint intresse ger barnen ett bonusspråk, engelska. Sarah blev färdig med sin AMI Montessoripedagog utbildning i december 2015. Med smittande glädje för pedagogiken och barnen introducerar hon verktyg för vidare utveckling.

Hebah Hellale är den assisterande Montessoripedagogen med barnskötarutbildning, som bidrar med sin kultur, glädje och genuina nyfikenhet på människor.

Kim Andersson är kocken som ville byta bana och trivs som fisken i vattnet tillsammans med våra barn på Fröhuset. Han förmedlar ett lugn, ett genuint intresse för varje individ och Montessoripedagogiken.

Malin Selmefors är barnskötaren som arbetat en längre tid inom Montessoriförskola, och som har ett intresse för och ett lugn i den pedagogiska verksamheten. Malin är för närvarande föräldraledig.

Erla Evarsdottir, är isländskan som arbetar hos oss som extra resurs i gruppen om eftermiddagarna. Med sitt mjuka och behagliga sätt är hon en fin rollmodell för barnen.

Vesna Keseric är vår extra vuxenresurs på eftermiddagarna då vi ger oss iväg med barnen på utflykter. Vesna ger våra barn trygghet och lugn med van föräldrahand.

 

som Husmor arbetar;

Monica Mellgren som är en person med nära till skratt, ser livet från den ljusa sidan och bidrar med att hålla vår miljö fin var dag samt förbereder varierande mellanmål. 

Adminstrativt arbetar;

Malin Spets som är Montessorförskolläraren som numer vägleder och handleder pedagogerna i sin roll som förskolechef på Montessoriskolan Kärnhuset, Råå & Montessoriförskolan Fröhuset. Malin uppskattar mötet mellan människor och arbetar med stort engagemang.

Montessoriförskolan Fröhuset     l     Jönköpingsgatan 66     l     252 50 Helsingborg