bildfrohuset2frohuset logo

Om förskolan

Montessoriförskolan Fröhuset öppnade dörrarna i januari 2012.

I renoverade lokaler huserar en småbarnsavdelning (1-3 år) med 16 barn & en syskonavdelning (2,5-5 år) med plats för ca 25 barn.

Verksamheten är en del av Palmlunds Skolor. Verksamheten är privat och bedrivs i aktiebolagsform. Huvudman för Montessoriförskolan Fröhuset är Palmlunds Olymp AB, ett dotterbolag till Palmlunds Skolor AB.

Fröhuset är en förskola som bedriver sin verksamhet helt enligt Maria Montessoris grundfilosofi och  upptäckter om det lilla barnets utveckling och potential.

Vi har barnets bästa för ögonen, värnar om en genomtänkt & kärleksfull miljö, lägger vikt vid god föräldrakontakt och månar om att ALLA ska trivas hos oss; barn, föräldrar & personal samt andra besökanden.

Kunskap och känsla för Montessoripedagogiken värderas högt. Samtlig personal har eller ges möjligheten att få en kompletterande/kompetent utbildning inom AMI; association Montessori international.

Vi ger barnen ett "bonusspråk" då en av våra pedagoger talar sitt modersmål, engelska, med pedagogerna & barnen. Baserat på erfarenhet, kunskap om barnets förmåga att ta till sig flera språk och utifrån nutida forskning, ser vi värdet av att introducera fler än ett språk under barnets första fem år.

Välkomna till oss på Jönköpingsgatan 66 i Helsingborg.

En del av

Palmlunds Skolor_logo  

Logga inAidtoLifeFinal

Montessoriförskolan Fröhuset     l     Jönköpingsgatan 66     l     252 50 Helsingborg